Korkmaz Hukuk ve Danışmanlık | Vizyonumuz

Toplumda genel olarak bulunan “adamına göre adalet” önyargısını kırmak için var gücüyle saygın,güvenilir,dürüst,çağdaş bir şekilde çalışarak Türkiye ve dünya satında bir hukuk bürosu olmaktır. 2018 yılında kurulan hukuk büromuz, İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku,İş Hukuku ve daha bir çok hukuk alanında müvekkillerin oluşmuş ya da ileride oluşabilecek muhtemel zararların önlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Hukukun üstünlüğü ve hakkaniyet ilkesi kapsamında, birey ve kuruluşların haklarını kaliteli ve en doğru şekilde savunmak ve tasarrufların yerine getirilmesinde yardımcı olmak, toplumda yaygın olarak bulunan adalete duyulan güvensizliğin kırılması için adalet ve hukuk bilincinin yayılmasına katkıda bulunmak, global ve gelişmekte olan dünyanın sorunları ile yakından ilgilenen, bu ölçekteki inovasyonları yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçkin bir hukuk bürosu olmaktır.

Adalete ve hukuka olan saygı ve inancın artmasına katkıda bulunmak, müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini, karşılıklı saygı ve iş kuralları çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak, kendilerine kaliteli hizmet vermek, hukuk sistemimizdeki tüm gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek temsil edilen müvekkiller adına uygulamak; Saygın dürüst, güvenilir, çağdaş, atılımcı, başarılı bir vizyonla adaletin gerçekleşmesi için çalışmaktır.

Kişi ve kurumların haklarını en iyi şekilde savunmak ve tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunarak, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçin bir Avukatlık Bürosu olmaktır.