Korkmaz Hukuk ve Danışmanlık

Korkmaz Hukuk Bürosu şirketlere ve kişilere tüm hukuk ve iş uyuşmazlıklarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Büromuz müvekkilin hukuki güvenliğini öncelik edinerek, sorunun hukuki niteliğini saptar ve güncel hukuk uygulamaları ile mevzuat kapsamında en uygun çözümleri sunar.

Büromuz hukuki iş ve işlemlerde tüm süreç boyunca etkin ve profesyonel takip anlayışıyla hizmet vererek en iyi sonuca ulaşılmasını sağlamayı temel prensip edinmiştir. Bu prensip çerçevesinde tüm iş ve işlemleri müvekkil ile birlikte takip eder.

Şirket ve kuruluşların hukuk müşavirliği, her türlü faaliyetlerine yönelik hukuki danışmanlık verilmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel verilerin korunması konularındaki hukuki işlemler ile dava ve icra takip işlemleri büromuzun faaliyet alanı kapsamındadır.

Büromuz Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (Arabuluculuk ve Uzlaştırmacılık ) alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermektedir.

Korkmaz Hukuk ve Danışmanlık, Kırıkkale Barosu'na kayıtlı Kırıkkale Avukatı ve Kırıkkale Hukuk Bürosu olarak hizmet vermektedir.

Misyonumuz

Gerek ulusal, gerekse uluslararası hukuk alanlarında “adalet mülkün temelidir” bilinci ile müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini mesleki kurallar çerçevesinde, özenli, güvenilir, adalet ve hukuka duyulan inanç ve saygının artırılması için çabalayan, inovatif, kaliteli, çözüm odaklı,  bir şekilde sonuna kadar korumak için yılmadan, sıkılmadan, usanmadan  çalışan seçkin bir hukuk bürosu olmaktır.

Alman edebiyatçı Goethe’nin de eserlerinde geniş olarak yer vermiş olduğu gibi, biz de farkındayız ki; Hukuksuz bir insani hayatı düşünülemez. İnsan, hukuk olmaksızın varlığını koruyamaz ve devam ettiremez, diğer insanlarla birlikte hukuksuz yaşayamaz. Bundan dolayıdır ki toplumsal hayatın bir düzen ve güven havası içinde akıp gidebilmesi için hukukun gerekli olduğunun tüm insanlarca kabul edilmesi gerekmektedir. Tüm bu süreçlerde, her zaman, hukuk camiasında farkını ortaya koymaya çalışan bir büro olarak yanınızdayız.

Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini ifa ederken; evrensel ahlaki, hukuki değerler, avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde (Bağımsızlık, Özgürlük, Sır Saklama, Müvekkile Sadakat, Adil Olma, Hakkaniyet, Öz Denetim, Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı, Avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve saygınlığı, Özen, Sürekli öğrenme, Yenilik ve teknoloji, Paylaşım, Öncülük, Bilimsellik, Değer yaratma, Üretme, Süreklilik v.b.) hareket etmek.

  • Toplumsal değerler ve hukuksal ilkeler çerçevesinde müvekkil ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak.
  • Hukuki sorunlarda odaklı yaklaşım biçimi sergilemek.
  • Hukuki uyuşmazlıkları sadece dava avukatlığı ve çekişme olarak ele almayıp, gerektiğinde uzlaşarak en hızlı ve etkin şekilde çözümlemek.
  • Müvekkilin başkalarına açıklamayacağı bilgileri tarafımıza sunması durumunda bu bilgileri – özel kişisel bilgiler ve çok değerli ticari sırlar gibi – güven mahremiyet ve güven kavramı kapsamında saklamak.
  • Üstlendiğimiz görevleri zamanında ve zorluklardan yılmadan başarıyla bitirmek.
  • Başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedeflemek.
  • Hukuki ihtilafların yürürlükteki yasalar çerçevesinde, hukuka uygun, geçerli çözümlerle halletmek.

Vizyonumuz

Toplumda genel olarak bulunan “adamına göre adalet” önyargısını kırmak için var gücüyle saygın,güvenilir,dürüst,çağdaş bir şekilde çalışarak Türkiye ve dünya satında bir hukuk bürosu olmaktır. 2018 yılında kurulan hukuk büromuz, İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku,İş Hukuku ve daha bir çok hukuk alanında müvekkillerin oluşmuş ya da ileride oluşabilecek muhtemel zararların önlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Hukukun üstünlüğü ve hakkaniyet ilkesi kapsamında, birey ve kuruluşların haklarını kaliteli ve en doğru şekilde savunmak ve tasarrufların yerine getirilmesinde yardımcı olmak, toplumda yaygın olarak bulunan adalete duyulan güvensizliğin kırılması için adalet ve hukuk bilincinin yayılmasına katkıda bulunmak, global ve gelişmekte olan dünyanın sorunları ile yakından ilgilenen, bu ölçekteki inovasyonları yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçkin bir hukuk bürosu olmaktır.

Adalete ve hukuka olan saygı ve inancın artmasına katkıda bulunmak, müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini, karşılıklı saygı ve iş kuralları çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak, kendilerine kaliteli hizmet vermek, hukuk sistemimizdeki tüm gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek temsil edilen müvekkiller adına uygulamak; Saygın dürüst, güvenilir, çağdaş, atılımcı, başarılı bir vizyonla adaletin gerçekleşmesi için çalışmaktır.

Kişi ve kurumların haklarını en iyi şekilde savunmak ve tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunarak, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçin bir Avukatlık Bürosu olmaktır.

Şunun resmi: Mutlu Korkmaz
Avukat

Mutlu Korkmaz

1978 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğdu.Orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı.

Detaylı Bilgi