Ülkemizde dernek ve vakıf faaliyetinin kökleri çok eskilere dayanmaktadır. Hukukumuzda kazanç paylaşma dışında belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere kurulan derneklere ve kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan vakıflara tüzel kişilik tanındığı gibi, bu perdenin arkasına saklanılarak hukuka aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesinin önüne geçebilmek için de dernek ve vakıflar sıkı kurallara ve denetimlere tabi tutulmuştur.

Altıntaş Hukuk Bürosu olarak Dernekler ve Vakıflar Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

  • Dernek ve Vakıfların Kuruluş İşlemleri
  • Organlarının ve Kararlarının Hukuki Denetimi
  • Tüzüklerinin Düzenlenmesi
  • Gerekli İzinlerin Alınması
  • Genel Kurul Toplantıların Yapılması
  • Dernek ve Vakıfların İşleyişi ve Feshine İlişkin Davaların Takibi
  • Dernek Yönetim Kurulu – Vakıf Mütevelli Heyeti Danışmanlığı

Korkmaz Hukuk ve Danışmanlık olarak, Kırıkkale Avukat ve Kırıkkale Hukuk Bürosu çerçevesinde Dernekler ve Vakıflar Hukuku alanında faaliyet göstermekte ve avukatlık hizmeti ile hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu *Captcha Plus loading...