Korkmaz Hukuk ve Danışmanlık

Müvekkillerimize karşı sorumluluklarımız

Yapılan her işin merkezinde müvekkil ihtiyaçları ve menfaatleri yer alır. Müvekkillerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız.

Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müvekkillerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Sosyal Sorumluluklarımız

Korkmaz Hukuk ve Danışmanlık çalışanları, söz ve davranışlarında; yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, kişi ve kuruluşlara, çevreye saygılı biçimde davranırlar.

Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde avukatlık meslek ilkeleri doğrultusunda yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Meslektaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, yasal ve etik çerçevede davranarak haksız rekabetten kaçınırız. Toplum için hedeflenen hukuka uygun yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

Takım Ruhu

Başarının ancak birlikte çalışılarak elde edileceği düşüncesi ve inancıyla takımın her üyesi birbirine saygı duyarak destek verir.

Şeffaflık

Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sonuç ve gelişmeler müvekkillere açıkça iletilir.

Gizlilik

Korkmaz Hukuk ve Danışmanlık olarak; müvekkillerimizin, çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Müvekkillerimizin tüm faaliyetlerine ve özeline ilişkin gizli bilgileri koruruz.

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur

Yaratıcılık ve Özgür düşünce

Yapılan her işte yaratıcılık esas alınır, farklı görüşler özgürce dile getirilir.

En Önemli sermayemiz insan kaynağıdır

Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. Etkin ve yetkin insan gücünü Hukuk Büromuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak Korkmaz Hukuk ve Danışmanlık’ın temel prensibidir.